Privacy statement

Wij respecteren de privacy van alle mensen die in contact komen met Audit.Alterim.nl. Daarom zorgen we er voor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt, vertrouwelijk wordt behandeld en verwerkt (verwerken is elke handeling m.b.t. een persoonsgegeven van moment van verzamelen tot en met vernietigen: raadplegen, opslaan, delen met derden, verwijderen, etc.). Wij handelen hierin in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Al onze verwerkingsactiviteiten hebben als doel: bemiddelen van (interim) professionals naar een nieuwe opdracht/functie. Zonder je gegevens kunnen wij deze dienstverlening niet uitvoeren.

Rechten

Voordat we verder ingaan op de gegevensverwerking, willen wij je eerst wijzen op je rechten:

Het recht op vergetelheid. Dit wil zeggen dat je het recht hebt om ‘vergeten’ te worden. Je mag je toestemming intrekken en je kunt een verzoek indienen (via info@alterim.nl) om je gegevens te laten verwijderen uit onze systemen.

Recht op inzage. Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien.

Recht op rectificatie en aanvulling. Je hebt het recht om de persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen.

Het recht op beperking van de verwerking. Dit wil zeggen dat je kunt aangeven om minder gegevens te laten verwerken.

Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens over te laten dragen.

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 


Inschrijving

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Als je je bij Audit.Alterim.nl wilt inschrijven hebben wij een aantal gegevens van je nodig om je aanmelding te kunnen beoordelen en contact met je op te nemen. Deze gegevens verwerken wij in ons CRM-systeem: Admin in combinatie met Intercom. Wij verwerken de gegevens in onze systemen aan de hand van de door u ingevoerde gegevens. Bij registratie en publicatie via ons platform, vragen wij van u de volgende gegevens:

Aanhef

Naam

Contactgegevens

Adresgegevens

Cv met informatie over arbeidsverleden, kennis en vaardigheden en opleidingen

Beschikbaarheidsdatum

Profielfoto (facultatief) 


Hoelang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens 1 jaar (of zo lang je abonnement loopt), zodat je benadert kunt worden bij opdrachten of zelf kunt reageren op opdrachten via het platform. Na deze periode of bij afloop van je abonnement, vragen wij je opnieuw om toestemming om je gegevens nog een jaar te bewaren of anonimiseren wij je gegevens.

Als je via ons ergens bent geplaatst, zullen wij je gegevens 7 jaar bewaren. Lees hierover meer bij Plaatsing. 

Met wie delen wij je gegevens?

Bij je inschrijving publiceren wij, met jouw toestemming, je gegevens op onze site. Vervolgens zijn  potentiële opdrachtgevers in de gelegenheid je gegevens in te zien.
In eerste instantie zien opdrachtgevers uitsluitend je profiel met werkervaringen, kennis & vaardigheden en opleidingen.
Je persoonlijke gegevens, zoals naam, contactgegevens en adresgegevens, worden voor opdrachtgevers pas zichtbaar nadat je daar actie op hebt genomen en toestemming voor hebt gegeven (o.a. door te reageren op een opdracht of te reageren op een uitnodiging van een potentiële opdrachtgever)
 

Overig

Als je bij je inschrijving meer gegevens verstrekt dan waar wij om vragen, worden deze ook zorgvuldig opgeslagen. Wij gaan er dan vanuit dat je deze gegevens vrijwillig met ons deelt en er geen bezwaar tegen hebt dat wij dit verwerken.

Regelmatig brengen wij een nieuwsbrief uit voor ons bestand van professionals en opdrachtgevers. Onderaan elke nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven. Uiteraard brengen wij ook interim vacatures bij je onder de aandacht, ook voor deze berichtgeving heb je de mogelijkheid je af te melden.

 

Sollicitatie op een opdracht

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Reageren op opdrachten is uitsluitend mogelijk ná registratie en publicatie op ons platform. Als je solliciteert op een vacature, sturen wij jouw aangemaakte profiel inclusief motivatie naar onze opdrachtgever.
Ná wederzijds goedvinden worden pas de persoonlijke gegevens uitgewisseld (zoals adres- en contactgegevens) voor verdere afhandeling van de procedure.
Uw profiel, sollicitatie en motivatie verwerken wij in onze CRM-systemen.
Hiervoor maken wij gebruik van de volgende gegevens:

-       Uw aangemaakte en gepubliceerde profiel (zie registratie);

-       Uw reactie en motivatie op een opdracht;

-       De terugkoppeling of uitnodiging van de betreffende opdrachtgever. 

Hoelang bewaren wij je gegevens?

Gegevens die wij ontvangen naar aanleiding van een sollicitatie bewaren wij 1 jaar. Hierna vragen we je opnieuw om toestemming of worden je gegevens geanonimiseerd.

Mocht het voor deze sollicitatie niet lukken, maar zien we wel potentie in jouw profiel, dan zullen we je om toestemming . om je te mogen benaderen bij andere vacatures. Ook in dit geval zullen we je gegevens 1 jaar bewaren en daarna je opnieuw om toestemming vragen of anonimiseren.

Als je via ons een interim opdracht gaat uitvoeren, bewaren wij je gegevens 7 jaar. Zie voor meer informatie Plaatsing. 

Met wie delen wij je gegevens?

Als we, buiten onze standaardprocedures via het platform om, jou gaan voorstellen bij een potentiële opdrachtgever delen wij je naam, woonplaats, cv en motivatie. We stellen jou niet voor zonder dat we jou hiervan op de hoogte brengen.
Verder worden jouw gegevens uitsluitend gedeeld met de betreffende organisatie die de vacature heeft uitgezet en waarop jij hebt gereageerd.
 

Overig

Als je bij je sollicitatie meer gegevens verstrekt dan waar wij om vragen, worden deze ook zorgvuldig opgeslagen. Wij gaan er dan vanuit dat je deze gegevens vrijwillig met ons deelt en er geen bezwaar tegen hebt dat wij dit verwerken.

 

Plaatsing

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Als er via ons platform een interim-opdracht wordt ingevuld, dan houden wij een actueel dossier bij, dit doen wij omdat de Belastingdienst dit vraagt.

Verwerking gegevens Opdrachtgevers bij Plaatsing

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Om contact op te kunnen nemen met de contactperso(o)n(en) bij een opdrachtgever en voor de digitale ondertekening van contractstukken verwerken wij de volgende gegevens:

Aanhef

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

Functie

Bedrijfsgegevens, zoals adres-, contact- en factuurgegevens

Referentie.

Met wie delen wij je gegevens?

Deze gegevens gebruiken we alleen zelf en worden dan ook niet met derden gedeeld. Met jouw toestemming kunnen wij jouw foto delen op het portal en/ of in uitingen. 

Overig
Wij wijzen opdrachtgevers er op zorgvuldig en conform de wet- en regelgeving om te gaan met de gegevens die via het platform worden verkregen.

Met alle partijen die door inzet van het platform gegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dat wil zeggen dat wij duidelijke afspraken hebben gemaakt over welke gegevens zij op welke manier voor ons verwerken en hoe dit beveiligd wordt. Hierdoor is jouw privacy nog beter gewaarborgd.

Audit.Alterim.nl l heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. We adviseren je daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. 

Verwerking gegevens Professionals bij Plaatsing

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Om gedurende een opdracht via ons platform contact op te kunnen nemen en voor de (digitale) ondertekening van contractstukken en andere relevante documenten, verwerken wij de volgende gegevens:

Aanhef

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

Functie en bij welke opdrachtgever

Bedrijfsgegevens, zoals adres-, contact- en factuurgegevens.


Met wie delen wij je gegevens?

Deze gegevens gebruiken we alleen zelf en worden dan ook niet met derden gedeeld. Met jouw toestemming kunnen wij jouw foto delen op het portal en/ of in uitingen.Overig

Voor meer informatie met betrekking tot samenwerking met ons platform verwijzen wij u graag naar de Algemene Voorwaarden.


Audit.Alterim.nl